Türkiye Cumhuriyeti

Kopenhag Büyükelçiliği

Bilgi Notları

DANİMARKA’DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK BORÇLANMASI, 17.01.2017

DANİMARKA’DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK BORÇLANMASI3201 sayılı "Yurtdışı Hizmet Borçlanması Kanunu"na göre, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın (ev hanımları dahil) Türkiye’de emeklilik için yurtdışında geçirdikleri çalışma ve ikamet sürelerinin tamamını veya bir bölümünü borçlanma yapmak suretiyle değerlendirmeleri mümkündür.

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın borçlanacakları süreleri belgelendirmeleri zorunludur. Başvuru için aşağıda kayıtlı belgelerden birinin ibraz edilmesi yeterlidir.

Belgeler:

a) Danimarka Sosyal Güvenlik Kurumu (Den Sociale Sikringsstyrelse) veya İş Piyasası Tamamlayıcı Aylık Kurumu (Arbejdsmarkedets Tillaegspension-ATP) ya da İşsizlik Kasası (Arbejdsløskasse) gibi sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birinden alınan ve Danimarka’da çalışılan tarihleri gösteren belgeler,

b) Gerek işçi gerekse işveren olarak çalışanlar için işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden (Skattecenter), İşbulma Kurumu’ndan (Arbejdsformidling) ya da çalışılan işyeri resmi kuruluş niteliğinde ise bu kurum ve kuruluşlardan alınan ve çalışılan tarihleri gösteren onaylı çalışma belgeleri,

c) İşveren olarak kendi nam ve hesabına (serbest) çalışanlar için ayrıca, çalıştıkları işkolunda kurulu oda, birlik, dernek gibi yetkili meslek kuruluşunca düzenlenen onaylı hizmet belgesi ya da vergi dairesinden alacakları kendi adlarına çalıştırdıkları işyerini de gösteren durum belgesi (stamoplysninge),

d) Ev hanımları için ise yurtdışında kalış süresi içinde kullanılan Türkiye Cumhuriyeti pasaportları. Pasaportların kaybı, değiştirilmesi veya kayıtların okunamaz olması durumunda Danimarka’da ikamet edilen süreleri gösteren ve ikametlerinin bulunduğu belediyelerden (Kommune) alınan ikamet belgesi (Bopælsattest-alle adresser).

Vatandaşlarımız, ilgili kurumdan temin edecekleri belge, borçlanma taleplerini içeren dilekleri ve T.C. Nüfus Cüzdanlarının fotokopileri (ön ve arka kısmı) ile birlikte Büyükelçiliğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğine şahsen ya da posta yoluyla başvurabilirler. Anılan Müşavirliğimizce başvuru sahiplerine “Yurtdışı Hizmet Belgesi” düzenlenmektedir. Vatandaşlarımız Yurtdışı Hizmet Belgesi ile Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edebilirler.

Müşavirliğimizden “Yurtdışı Hizmet Belgesi” temin edilmeden, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulması da mümkündür. Bu durumda, vatandaşlarımızın ilgili kurumdan temin edecekleri belgeyi, Büyükelçiliğimizce tanınan yeminli tercümanlara tercüme ettirerek, Konsolosluk Şubemize onaylattırmaları gerekmektedir.


Borçlanma yoluyla Türkiye’de emeklilik imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını yapmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimiz ile temas ederek, daha ayrıntılı bilgi almaları yararlı olacaktır.