Türkiye Cumhuriyeti

Kopenhag Büyükelçiliği

Bilgi Notları

DANİMARKA TARİHİ , 17.01.2017

DANİMARKA TARİHİ

M.Ö. 3. yüzyılda Tuna boyu ve Uralların doğusundan gelen Danimarkalıların ataları, yüzyıllar boyunca çiftçilik ve balıkçılıkla hayatlarını idame ettirmişler, endüstri devrimini 19. yüzyılda gerçekleştirmişlerdir.Vikingler 800-900 yılları arasında tüm İskandinavya’yı istila etmişler, yükselme dönemlerinin zirvesinde, İrlanda, İngiltere, Grönland ile Fransa'nın Normandiya sahillerini ele geçirerek Avrupa tarihinin belirlenmesinde etkin bir role sahip olmuşlardır. 11. yüzyılın ortalarına doğru, Vikinglerin Danimarka’daki ve Avrupa’daki hâkimiyeti sona ermeye başlamıştır.


Viking dönemi ile 19. yüzyıl arası İskandinav tarihi İsveç, Norveç ve Danimarka'nın iktidar mücadeleleriyle geçmiştir. 1806'da Napolyon Savaşları sırasında, Danimarka Fransa'nın yanında savaşa girmiştir. 1807'de İngiliz donanması Kopenhag limanına girerek, beş gün süreyle şehri bombardımana tutmuştur. 1782 yılında Danimarka ile birleşen Norveç, 1815 yılında Danimarka'dan ayrılmıştır.


1953 yılına kadar Danimarka kolonisi olan Grönland, Lahey Adalet Divanı kararıyla Danimarka'nın bir parçası haline gelmiş ve Danimarka parlamentosunda iki milletvekili ile temsil edilmeye başlamıştır. 1979'da Grönland'a özerklik tanınmıştır. Grönland, bugün özellikle dış politika ve savunma konularında Danimarka'ya bağımlı olup, geniş bir otonomiye sahiptir. Bu otonomi, Kasım 2008’de yapılan referandumla genişletilerek Haziran 2009’da yürürlüğe girmiştir. Baltık denizindeki Bornholm adası, Danimarka egemenliği altındadır. Faroe takım adalarına, 1948 yılında özerklik tanınmış olmakla birlikte dış politika ve savunma konularında Danimarka’nın egemenliği devam etmektedir.