Türkiye Cumhuriyeti

Kopenhag Büyükelçiliği

Bilgi Notları

DANİMARKA EKONOMİK VERİLER , 17.01.2017


Danimarka’ya İlişkin Ekonomik Veriler
GSYİH (Nominal)

295,4 milyar dolar (2016)

Kişi Başına GSYİH

Nominal

51.789

 

SAGP

 

46.693

 

GSYİH Büyüme Hızı (Reel)

% 1,2

Enflasyon Oranı

% 0,5

Para Birimi ve Döviz Kuru

Danimarka Kronu (DKK)

1 DKK = 0,149 ABD Doları

1 DKK = 0,13 Avro

Toplam Rezervler

65,2 milyar dolar

İhracat

İthalat

96 milyar dolar

3,6 milyar dolar

 

85 milyar dolar

 

100,8 milyar dolar (1990-2015)

 

Ülkeye Giren   
Yatırım Tutarı

Akım

13,2 milyar dolar

 

Stok

 

190,6 milyar dolar (1990-2015)

 

Yurtdışına Çıkan Yatırım Tutarı

Akım

Stok

İşsizlik Oranı

% 4,6

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Sıralaması

3. sırada (189 ülke arasında)

GSYİH’NİN Sektörel Dağılımı

Tarım (%1,4), Sanayi (%22,5),

Hizmetler (%76,2)

İhracatında Başlıca Ürünler

Makine ve ulaştırma araçları (%26,4),

Kimyasallar (%20,1),

Yiyecek, içecek ve tütün mamulleri (%18,3),

Mineral yakıtlar (%6,1)

Endüstri alanında Danimarka’da, rüzgar değirmenleri, gemi yapımı, tıp malzemeleri, ilaç sanayi, mobilyacılık, elektronik eşya, demir/çelik işleri önemli yer tutmaktadır. Danimarka ayrıca, petrol, doğalgaz ve elektrik ihraç eden bir ülkedir. Danimarka yenilenebilir ve yeşil enerji kullanımında öncülük eden ülkeler arasındadır.

 

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) verilerine göre, Danimarka, AB ülkeleri arasındaki karşılaştırmalı tüketici fiyatları endeksinde 1999 yılından bu yana AB ülkeleri arasında gıda, tütün, elektrik, gaz ve diğer akaryakıt ürünleri birim fiyatlarının en yüksek olduğu ülkedir.