Türkiye Cumhuriyeti

Kopenhag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Çıkış Işlemleri , 28.07.2016

DUYURU

 

Kopenhag, 28 Temmuz 2016

 

Yurtdışına çıkış işlemlerine ilişkin esaslar 26.07.2016 tarihinde vatandaşlarımıza duyurulmuştu. Uygulamada yaşanan bir takım sıkıntılar nedeniyle yeniden düzenlenmiş bulunan esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 

1-    
Hususi ve Hizmet damgalı pasaport hamili kamu görevlileri, mensubu bulunduğu makamın yetkili amirinin vereceği yurtdışına çıkmalarında mahsur olmadığına dair belgeyi hudut kapılarında ibraz etmeleri halinde yurtdışına çıkış yapabileceklerdir.

 

2-    
Hususi ve Hizmet damgalı pasaport hamili olan kamu çalışanının hakkından dolayı pasaport alan eş ve çocukları için, çalışanın kurumundan alacağı “Kurumumuzda görevli çalışanımızın
yurtdışına çıkmasında mahsur olmadığı, eş ve çocuklarının çalışanın hakkından dolayı pasaport hamili olduğu” şeklinde yazı alınması halinde çıkış işlemleri yapılacaktır.

 

3-    
Kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olan hususi pasaport hamili kişilerin emekli tanıtım kartının aslını ibraz etmeleri halinde veya sistem üzerinden kontrol edilmek suretiyle emekli eş ve çocukları ile müstafi, eşi ve çocukları da yine sistem üzerinden kontrol edilerek çıkış işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

4-    
Emniyet Teşkilatından 01/01/2014 tarihinden önce emekli olan hususi pasaport hamili kişilerin emekli tanıtım kartının aslını ibraz etmeleri halinde veya sistem üzerinden kontrol edilmek suretiyle, emekli eş ve çocukları ile müstafi, eş ve çocukları da yine sistem üzerinden kontrol edilerek çıkış işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

5-    
01/01/2014 tarihinden sonra emekli olan veya müstafi sayılan Emniyet Teşkilatı mensupları, ikametinin bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlükleri/Personel Şube Müdürlüklerinden, İl Emniyet Müdürünün veya yetkili kılacağı kişinin bilgisi dahilinde alacakları yurtdışına çıkmalarında mahsur olmadığına dair belge ile çıkış yapabileceklerdir.

 

6-    
Sarp hudut kapısından çıkış yapmak isteyenler ile KKTC’ye gitmek isteyenlerin, Nüfus Cüzdanı veya Umuma Mahsus Pasaport ile çıkış yapmak istemeleri halinde, SGK internet sitesinden memur olmadıkları tespit eilen kişilerin yurtdışına çıkışına izin verilecektir. Memur olanlardan gerek T.C. kimliği, gerekse pasaportu ile çıkış yapmak isteyenlerin yukarıda belirtilen 1 inci ve 2 nci maddelerde izah edildiği şekliyle yurtdışına çıkmalarında mahsur olmadığına ilişkin belgeyi görevlilere ibraz etmek suretiyle çıkış işlemleri sağlanacaktır.

 

Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

 

T.C. KOPENHAG BÜYÜKELÇİLİĞİ