Türkiye Cumhuriyeti

Kopenhag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

İdari Para Cezalarına Ilişkin Duyuru , 29.01.2016

DUYURU

 

27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanun uyarınca;

 

1) Adres değişikliği bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 51. Maddesi 1. fıkrası uyarınca, 20 iş günü) 50.- TL (karşılığı DKK),

2) Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara 1,000.- TL (karşılığı DKK),

3) Evlenme olayını bildirim yükümlülüğü (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 24. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca, 30 gün) içinde yerine getirmeyenlere 50.- TL (karşılığı DKK)

idari para cezası uygulanacaktır.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C. KOPENHAG BÜYÜKELÇİLİĞİ     
İlgili Dosyalar :

- DUYURU_İdari Para Cezaları.docx