Türkiye Cumhuriyeti

Kopenhag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

2015 Milletvekili Seçimleri / Adres Beyanı Konusunda Ysk Duyurusu , 23.03.2015

YSK tarafından; Yurt Dışı Seçmen Kütüğü üzerinde yapılan incelemede 8 Kasım 2014 ile 10 Mart 2015 tarihleri arasında adres beyanında bulunan bazı vatandaşlarımızın
(adres beyanlarını bağlı bulundukları temsilcilikler dışındaki temsilciliklere
yapanların) oy kullanacağı yer olarak adresinin bağlı olduğu temsilcilik bilgisi
yerine adres beyanında bulunduğu temsilciliğin kaydedildiğinin tespit edildiği,
bu şekildeki hatalı kayıtların, seçmen kütükleri askıya çıkarıldığı için YSK
tarafından resen düzeltilemeyeceğinden, seçmenlerin www.ysk.gov.tr adresinden
kayıtlarını ve oy kullanacakları temsilcilik bilgilerini kontrol ederek, kaydı
olmayan ya da bu şekilde temsilcilik bilgisinde yanlışlık olan vatandaşlarımızın
askı süresi bitimine (27 Mart 2015 Cuma günü Türkiye saati ile saat 17.00' a)
kadar en yakın temsilciliğe başvurarak Adres Beyan Formu doldurmaları gerektiği
bildirilmiştir.

YSK'nın  sözkonusu duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Seçim ilanı.pdf