Türkiye Cumhuriyeti

Kopenhag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

2015 Milletvekili Genel Seçimleri , 11.03.2015

 

2015 Milletvekili Genel seçimlerinde vatandaşlarımız, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’nde 8-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında kurulacak sandıklarda oylarını kullanabileceklerdir.

Oy kullanma işlemi 24 gün kesintisiz hafta içi, hafta sonu ve tatil günleri de dahil olmak üzere sabah 10.00 ila akşam 19.00 saatleri arasında yapılabilecektir.

Bu itibarla, vatandaşlarımızın şimdiden Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimler için açtığı web sayfalarından (ysk.gov.tr) seçmen kayıt bilgilerini kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

Konuya ilişkin olarak YSK'dan alınan bilgiye göre;

- 14 Mart 2015 tarihinde Türkiye saati ile 08.00 itibariyle yurtdışı seçmen kütüğünün internet ortamında “www.ysk.gov.tr” web adresinde ilan edileceğini ve itiraz süresinin başlayacağı,

- 27 Mart 2015 tarihinde Türkiye saati ile 17.00 itibariyle yurtdışı seçmen kütüğü ilanının ve anılan kütüğe yapılacak itiraz süresinin sonlandırılacağını ve kütüğün yeni kayda kapatılacağı,

-  Yurtdışı seçmen kütüğünün askıya çıktığı 14-27 Mart 2015 tarihleri arasında anılan kütükte kaydı bulunmayan veya düzeltme talebi bulunan seçmenlerin dış temsilciliklerimizde dolduracakları adres beyan formlarının taranarak, Konsolosluk.net programı üzerinden doğrudan Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu’na iletileceği, yerleşim yeri yurtdışı olan ancak askı süresi içerisinde Türkiye’de bulunan seçmenlerin kayıt veya düzeltme taleplerine ilişkin olarak en yakın İlçe Seçim Kurulu’na başvurmaları gerektiği, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıt veya değişiklik taleplerinin posta yoluyla iletilmesinin mümkün olamayacağı,

- Yurtdışı seçmen kütüğünde yapılması uygun bulunan değişiklik ve düzeltme işlemlerinin ardından, 8 Nisan 2015 tarihinde yurtdışı seçmen kütüğünün kesinleştirileceği,

- 15 Nisan 2015 tarihinde, yurtdışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanacağı,

- 8 Mayıs 2015 tarihinde gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanacağı,

- 31 Mayıs 2015 tarihinde ise yurtdışı temsilciliklerde oy verme işleminin sona ereceği,

- Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi oluşturulduğu, vatandaşlarımızı aydınlatmak ve sorularını yanıtlamak amacıyla anılan çağrı merkezinin +90 444 99 75 telefon numarasıyla 10 Mart-10 Haziran 2015 tarihleri arasında 7/24 Türkçe hizmet vereceği

belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan yurtdışı seçmen bilgilendirme kamu spotu adresi aşağıda sunulmuştur.


https://www.youtube.com/watch?v=9Z9ABvh3XTA&feature=youtu.be

Konsolosluk Şubemizde işlemler randevu ile yapılmakla birlikte, 27 Mart 2015 tarihine kadar vatandaşlarımızın adres beyanı veya değişiklikleri 09.00-13.00, 14.30-16.00 saatleri arasında randevusuz yapılabilecektir.

 

Saygıyla duyurulur

T.C.Kopenhag Büyükelçiliği