Türkiye Cumhuriyeti

Kopenhag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Danimarka Vatandaşlık Kanununda Yapılan Değişiklik Ve Gelişmeler , 14.11.2014

DUYURU

Danimarka’da, 7 Haziran 2004 tarihli ve 422 sayılı Danimarka Vatandaşlık Kanunu'nda yapılan ve 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren değişiklik ile Danimarka'da doğan ve 19 yaşından küçük başka bir ülke vatandaşı gençlerin, bulundukları vatandaşlıktan çıkmaları halinde, Danimarka vatandaşı olabilmelerine imkan tanınmış olması çerçevesinde, gerekli kriterleri taşıyan vatandaşlarımızın Danimarka vatandaşlığını kazanabilmeleri için Türk vatandaşlığından çıkabilmelerine olanak tanıyacak bir düzenleme başlatmak amacıyla Büyükelçiliğimiz ile Danimarka Adalet Bakanlığı arasında müzakereler yapılmış; müzakereler sonunda, Danimarka makamlarının vatandaşlıktan çıkma belgesi verilmesi için, vatandaşlarımızı Danimarka vatandaşlığına alacakları yönünde (gerekli kriterleri taşıdıkları belirtilerek) bir niyet mektubu vermeleri yoluyla konunun bir çözüme kavuşması sağlanmıştır.

 

Danimarka makamlarının vereceği niyet mektubunun yeterli teminat sayılacağı ülkemiz makamlarınca teyit edilmiştir. Böylece, Danimarka vatandaşı olacak gençlerimizin ülkemiz makamlarından vatandaşlıktan çıkacaklarına ilişkin belge alabilmelerinin yolu açılmıştır.

 

Konu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.