Türkiye Cumhuriyeti

Kopenhag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Danimarka Vatandaşlık Kanununda Yapılan Değişiklik , 20.10.2014

DUYURU

Danimarka’da, 7 Haziran 2004 tarihli ve 422 sayılı Danimarka Vatandaşlık Kanunu'nda yapılan ve 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren değişiklik ile Danimarka'da doğan ve 19 yaşından küçük başka bir ülke vatandaşı gençlerin, bulundukları vatandaşlıktan çıkmaları halinde, Danimarka vatandaşı olabilmelerine imkan tanınmıştır.

 

Öte yandan, T.C. vatandaşlığından çıkma işlemleri, 29.05.2009 Tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun

25. maddesi çerçevesinde yürütülmekte; ergin (18 yaşında) vatandaşlarımızın yabancı
bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmaları veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmasını gerektirmektedir.

 

Sözkonusu TC Kanun maddesi, uluslararası hukuka uygun şekilde şahsın vatansız kalmasına yol açacak bir halin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlamaktadır; sadece Danimarka değil, herhangi bir ülkenin vatandaşlığına geçmek isteyen bütün vatandaşlarımız için geçerlidir. Konsolosluk Şubemiz uygulamakla yükümlü bulunduğu TC Kanunu çerçevesinde, diğer ülkelerde olduğu gibi Danimarka’da da TC vatandaşlığından çıkmak isteyen
18 yaşını tamamlamış vatandaşlarımızın Danimarka makamlarından vatandaşlık kazanacaklarını gösteren bir belge getirmelerini istemektedir.

 

Danimarka Kanununda yapılan 1 Temmuz 2014 tarihli değişikliğin uygulanmasına yönelik olarak ortaya çıkan sıkıntılar, Büyükelçiliğimiz ile Danimarka Adalet Bakanlığı arasında başlatılan görüşmelerde ele alınmış; Danimarka makamlarınca vatandaşlarımıza TC vatandaşlığından çıkma başvurusunda kullanabilecekleri bir belgenin temini konusunda bir çalışma başlatılmıştır. Sözkonusu çalışmanın yakında tamamlanması beklenmektedir.

 

Öte yandan,  Danimarka makamlarının çifte vatandaşlığa imkan tanıyacak bir değişiklik üzerinde çalıştıkları bilinmektedir. Böyle bir kanun çıkması halinde, 

TC vatandaşlığını kaybetmeden Danimarka vatandaşlığını kazanmak da mümkün olabilecek ve böylece vatandaşlıkla ilgili sıkıntılar uzun vadede çözüme ulaşacaktır.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.