Türkiye Cumhuriyeti

Kopenhag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

T.c. Kopenhag Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu , 31.05.2011

Büyükelçiliğimizde  münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.
 
I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER : 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 46 yaşından gün almamış olmak,

2. En az lise veya dengi okulları ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

5. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

6. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaydan istenir),

7. Çok iyi derecede (yazılı/sözlü) Danca ve Türkçe bilmek,

8. Bilgisayar kullanabilmek. 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon  numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3.Türk pasaportunun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

5. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

7. 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

8. Varsa, bilgisayar kursu belgesi,

9. Varsa, daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri.    

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. 

a) Yazılı Eleme  Sınavı: Yazılı eleme sınavı 1 Temmuz 2011 Cuma günü saat 10:00’da, Büyükelçilik toplantı salonunda başlayacaktır (saat 16:00’ya kadar sürebilecektir). Başvuranların  sayısına göre sınav yeri değişiklik gösterebilecek ve değişiklik olması halinde en geç 24 Haziran 2011 Cuma günü Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinde  (http://www.kopenhag.be.mfa.gov.tr/) ilan edilecektir.  

Sınav konuları:
Türkçe’den Danca’ya çeviri (1 saat)
Danca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon  (1 saat)
Matematik  (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 5 Temmuz 2011 Salı günü saat 10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları             : Genel Kültür (İngilizce dil bilgisi, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi)

Uygulamalı Sınav Konuları     :   Bilgisayarda yazma sınavı  

IV) BAŞVURU USULÜ ve TARİHİ:

Başvurular en geç 17 Haziran 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar her gün 14:30 – 17.00 saatleri arasında Vestagervej 16, 2100 Copenhagen Ø adresine (Konsolosluk Şubemize) şahsen yapılabilir.  

V) SINAV YERİ:  

Yazılı Sınav: Rosbaeksvej 15, 2100, Copenhagen Ø  (Sınav yerinde olabilecek değişiklikler en geç 24 Haziran günü internet sitemizde duyurulacaktır)  

Sözlü ve Uygulamalı Sınav:
Rosbaeksvej 15, 2100, Copenhagen Ø