Türkiye Cumhuriyeti

Kopenhag Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 26.01.1925 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kraliyeti Arasında Münakit Muhadenet Muahedesi" ile tesis olunmuştur.

Misyonun faaliyete hangi tarihte başladığı ile ilgili kesin bilgi mevcut değildir. Ancak demirbaş kayıtları 1939 yılına dek uzanmaktadır. Misyona ilk Büyükelçi 1960 yılında atanmıştır. Üç adet resmi bina (Kançılarya, konsolosluk ve ikametgah) mevcuttur. İkametgah binası 1952'de, Konsolosluk binası 1975'de, Kançılarya binası 1991'de satın alınmıştır.

Büyükelçilik tarihindeki önemli olaylar:
 
2 Nisan 1981- Büyükelçilik Çalışma Ataşesi Cavit Demir Ermeni terör örgütü ASALA tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştır.

 
Hüveyda Mayatepek
Büyükelçi
01.01.1960-01.01.1964
Turan Tuluy
Büyükelçi
01.01.1964-01.01.1965
Vahap Aşiroğlu
Büyükelçi
01.01.1965-01.01.1968
Nurettin Vergin
Büyükelçi
01.01.1968-01.01.1970
Şefik Fenmen
Büyükelçi
01.01.1970-01.01.1974
Özdemir Yiğit
Büyükelçi
01.01.1974-01.01.1978
Behiç Hazar
Büyükelçi
01.01.1978-01.01.1980
Behçet Türemen
Büyükelçi
01.01.1980-01.01.1983
Asaf İnhan
Büyükelçi
01.01.1983-01.01.1986
Taner Baytok
Büyükelçi
01.01.1986-01.01.1988
Onur Öymen
Büyükelçi
01.01.1988-01.01.1990
Baki İlkin
Büyükelçi
01.01.1990-01.01.1993
Faruk Loğoğlu
Büyükelçi
01.01.1993-01.01.1996
Turan Moralı
Büyükelçi
01.01.1996-01.01.1999
Gün Gör
Büyükelçi
01.01.1999-01.01.2001
Fügen Ok
Büyükelçi
01.01.2001-01.01.2005
Mehmet Akat
Büyükelçi
01.01.2005-30.11.2009
Berki Dibek
Büyükelçi
01.12.2009-12.12.2013
Mehmet Dönmez
Büyükelçi
12.12.2013-16.03.2017