Emniyet Müşavirliğimizde Görevlendirilmek Üzere Sınav Ile Sözleşmeli Personel (sekreter) Alımı Için Başvuru Süresi 29 Temmuz Tarihine Kadar Uzatılmıştır..

Kopenhag Büyükelçiliği 27.07.2011

01/07/2011

DUYURU

Emniyet Müşavirliğimizde görevlendirilmek üzere sınav ile 1 (bir) adet Sözleşmeli Personel (Sekreter) alınacaktır.

I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla 20 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış bulunmak,

3) En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, tercihen; yüksekokul mezunu, sosyal bilimler, filoloji  ve büro yönetimi konularında deneyimli olmak,

4) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya askerlikle ilişiği olmamak.

7) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 13.maddesi uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde görevlendirilecek sözleşmeli personel için aranan sağlık şartları taşıdığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu sağlık kurulu raporu sınavı kazanan (asil) adaydan istenilecek olup, Türkiye’den veya sınavın yapıldığı ülkeden de alınabilecektir.),

8) Türkçe ve Danca dillerine (anlama, sözlü ve yazılı) çok iyi derecede hakim olmak, tercihen iyi derecede İngilizce bilmek, 

9) Bilgisayar (özellikle Windows, Word, Excel, PowerPoint, İnternet, e-posta), faks, belge tarayıcı cihazları kullanabilmek,

10) Danimarka’da oturma ve çalışma iznine sahip olmak.

11) Tercihen görev yapılacak ülkede geçerli olacak Sürücü Belgesine sahip olmak 

 

II- BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1) Başvuru dilekçesi, (Dilekçede, irtibat adresi yanında adayla temas kurulabilecek bir elektronik posta adresi ve telefon numarası da verilmelidir)

2) Detaylı Öz geçmiş (CV), varsa referans mektubu,

3) Pasaportun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,

4) Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı fotokopisi,

5) Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı bir sureti ve onaylı tercümesi

6) Yüksekokul mezunları için alınan dersler ve notları gösteren belgenin (Transkript) aslı veya onaylı bir sureti ve onaylı tercümesi

7) Erkek Adaylar için:

 a) Askerliğini yapmış ise terhis belgesinin büyükelçilik tarafından onaylanmış sureti,

 b) Askerliği ertelenmişse ertelendiğine dair belge ve fotokopisi

8) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet renkli vesikalık fotoğraf,

9) Danimarka’da Oturma ve Çalışma İzin Belgesinin aslı ve fotokopisi.

10) Bu ilanın tarihinden sonra Danimarka makamlarından herhangi bir adli suç işlemediğine dair belge.

11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Forma resim yapıştırılacak olup, metin bölümü daktilo veya bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)  

Posta yoluyla yapılacak başvurularda yukarıda istenilen 3,4,7,9 numaralı belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olacaktır. Adaylardan başvuru sonrasında ilave bilgi ve belge istenilebilir. Sınavı kazanamayan adaylara başvuru belgeleri istedikleri takdirde iade edilecektir.

III. BAŞVURU TARİHİ:

Başvuruların en geç 29/07/2011 saat 17:00 ’ye kadar istenen belgeler ile birlikte Müşavirliğimize hafta içi (09:00-17:00 saatleri arasında) şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Müşavirliğimiz sorumlu değildir.

IV. SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır:

1)      Yazılı Yeterlilik Sınavı: 15/09/2011 Perşembe günü saat 10:00’da T.C Kopenhag Büyükelçiliğinde yapılacaktır. Yazılı Yeterlilik Sınav Konuları:

a)      Türkçe’den Danca’ya çeviri.

b)     Danca’dan Türkçe’ye çeviri.

c)      Türkçe Kompozisyon

2)      Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı Yeterlilik sınavında 70 ve daha üstü puan alan adaylar başarılı sayılacak olup, 16/09/2011 Cuma günü saat 10:00’da T.C. Kopenhag Büyükelçiliğinde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

a)      Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür (Güncel Konular, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Türkiye Tarihi)

b)     Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayar Kullanımı

Sözlü ve uygulamalı yarışma sınavında 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak olup, en yüksek puanı alan 1 (bir) asil, 2 (iki) yedek aday belirlenecektir. Sınava giren adayların sınavı kazanıp kazanamadıkları kendi e-posta ve/veya irtibat adreslerine en geç 16/09/2011 tarihinden itibaren iletilecektir. Gerektiğinde bu tarihler (sınavlar ve sınav sonuç açıklama) değiştirilebilecektir.

Sağlık raporunda sağlık şartları yönetmeliğindeki şartları taşımadığı belirlenen ve/veya başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın görevlendirilmesi yapılmaz/yapılmışsa da iptal edilir. Atamaları yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine, puan sıralamasına göre diğer adayların yerleştirilmesi yapılacaktır.  

V.BİLGİ:

Sınavla ilgili olarak Müşavirliğimizin 0045 39193028 ya da 0045 39202788 (dahili 224) numaralı telefonundan yukarıda verilen başvuru saatlerinde bilgi alınabilir.

VI. BAŞVURU VE SINAV ADRESİ:

T.C.  Kopenhag Büyükelçiliği Emniyet Müşavirliği Rosbaeksvej 15 2100 Kobenhavn O Danmark

 

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ BAŞVURU SAATLERİ : 09:00-13:00 ; VİZE BAŞVURU SAATLERİ: 14:30-16:00
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı
18.4.2019 18.4.2019 Maundy Thursday
19.4.2019 19.4.2019 Good Friday
22.4.2019 22.4.2019 Easter Monday
17.5.2019 17.5.2019 Great Prayer Day
30.5.2019 30.5.2019 Ascension Day
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı'nın Birinci Günü
5.6.2019 5.6.2019 Constitution Day
10.6.2019 10.6.2019 Whit Monday
15.7.2019 15.7.2019 Democracy Day
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2019 24.12.2019 Christmas Eve
25.12.2019 25.12.2019 Christmas Day
26.12.2019 26.12.2019 Second Day of Christmas
31.12.2019 31.12.2019 New Year's Eve
1.1.2020 1.1.2020 New Year's Day